WBSO Handleiding 2021

WBSO Handleiding 2021

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling in Nederland die bedrijven stimuleert om te investeren in innovatie. In deze handleiding voor het jaar 2021 zullen we de belangrijkste aspecten van de WBSO bespreken en hoe bedrijven hiervan kunnen profiteren.

Wat is de WBSO?

De WBSO is een regeling van de Nederlandse overheid die bedrijven financieel ondersteunt bij het uitvoeren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Het doel van de regeling is om innovatie te bevorderen en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te versterken.

De WBSO biedt een fiscaal voordeel in de vorm van een vermindering van de loonheffing voor werknemers die zich bezighouden met S&O-projecten. Daarnaast kunnen bedrijven ook een vermindering van de afdracht van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangen.

Belangrijke wijzigingen in 2021

Elk jaar kunnen er wijzigingen plaatsvinden in de regels en voorwaarden van de WBSO. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de veranderingen die van toepassing zijn op het jaar 2021. Hieronder volgen enkele belangrijke wijzigingen:

  • Verhoogd tarief: Het tarief voor de eerste schijf van de WBSO is verhoogd naar 40% voor de eerste €350.000 aan S&O-loonkosten.
  • Extra verhoging voor starters: Startende ondernemers kunnen in het eerste jaar van hun onderneming profiteren van een extra verhoging van het tarief naar 50%.
  • Uitbreiding van de definitie van S&O: De definitie van speur- en ontwikkelingswerk is uitgebreid om ook andere vormen van innovatie te omvatten, zoals het ontwikkelen van nieuwe software of het verbeteren van bestaande producten.
  • Vereenvoudigde aanvraagprocedure: De aanvraagprocedure voor de WBSO is vereenvoudigd, waardoor het makkelijker is geworden voor bedrijven om de regeling aan te vragen.

Hoe kan een bedrijf gebruikmaken van de WBSO?

Om gebruik te kunnen maken van de WBSO, moet een bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ten eerste moet het bedrijf in Nederland gevestigd zijn en belastingplichtig zijn voor de loonheffing of vennootschapsbelasting. Daarnaast moet het bedrijf S&O-werkzaamheden uitvoeren die voldoen aan de criteria van de regeling.

Om aanspraak te maken op de WBSO, moet een bedrijf een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In deze aanvraag moet het bedrijf de verwachte S&O-werkzaamheden en kosten voor het komende jaar opgeven. De RVO beoordeelt de aanvraag en beslist of het bedrijf in aanmerking komt voor de regeling.

Als het bedrijf wordt goedgekeurd, kan het profiteren van de fiscale voordelen van de WBSO. Het bedrijf kan de vermindering van de loonheffing toepassen op de loonkosten van werknemers die betrokken zijn bij S&O-projecten. Daarnaast kan het bedrijf ook een vermindering van de afdracht van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangen.

Conclusie

De WBSO is een waardevolle regeling voor bedrijven die investeren in innovatie. Met de fiscale voordelen van de regeling kunnen bedrijven hun S&O-activiteiten stimuleren en hun concurrentiepositie versterken. Het is belangrijk voor bedrijven om op de hoogte te zijn van de wijzigingen in de regeling voor het jaar 2021 en om tijdig een aanvraag in te dienen bij de RVO.

Als uw bedrijf zich bezighoudt met speur- en ontwikkelingswerk, is het raadzaam om de WBSO handleiding 2021 te raadplegen en te profiteren van de voordelen die de regeling biedt. Door gebruik te maken van de WBSO kunt u niet alleen kosten besparen, maar ook uw innovatieve projecten naar een hoger niveau tillen.

Plaats een reactie