Afstandsbediening Samsung TV BN59 Handleiding

De afstandsbediening van een Samsung TV is een essentieel onderdeel van de televisie-ervaring. Met de afstandsbediening kunnen gebruikers de TV bedienen zonder fysiek naar de TV te hoeven gaan. In deze handleiding zullen we de belangrijkste functies en kenmerken van de Samsung TV BN59 afstandsbediening bespreken.

Belangrijkste functies

De Samsung TV BN59 afstandsbediening heeft verschillende belangrijke functies die het gebruiksgemak vergroten. Hier zijn enkele van de belangrijkste functies:

 • Power-knop: Hiermee kan de TV worden in- en uitgeschakeld.
 • Volume-knoppen: Hiermee kan het volume van de TV worden aangepast.
 • Kanaal-knoppen: Hiermee kan van kanaal worden gewisseld.
 • Menu-knop: Hiermee kan het menu van de TV worden geopend.
 • OK-knop: Hiermee kan een selectie in het menu worden bevestigd.
 • Pijltoetsen: Hiermee kan door het menu worden genavigeerd.
 • Terug-knop: Hiermee kan terug worden gegaan naar de vorige pagina of het vorige menu.

Gebruik van de afstandsbediening

Het gebruik van de Samsung TV BN59 afstandsbediening is eenvoudig en intuïtief. Hier zijn de basisstappen om de afstandsbediening te gebruiken:

 1. Zorg ervoor dat de afstandsbediening is gekoppeld aan de TV. Dit kan worden gedaan door de batterijen in de afstandsbediening te plaatsen en ervoor te zorgen dat de TV is ingeschakeld.
 2. Om de TV in te schakelen, drukt u op de Power-knop. De TV zou nu moeten worden ingeschakeld.
 3. Om het volume aan te passen, gebruikt u de Volume-knoppen. Druk op de “+” knop om het volume te verhogen en op de “-” knop om het volume te verlagen.
 4. Om van kanaal te wisselen, gebruikt u de Kanaal-knoppen. Druk op de “+” knop om naar het volgende kanaal te gaan en op de “-” knop om naar het vorige kanaal te gaan.
 5. Om het menu van de TV te openen, drukt u op de Menu-knop. Hiermee kunt u verschillende instellingen en opties aanpassen.
 6. Om een selectie in het menu te bevestigen, gebruikt u de OK-knop. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een bepaalde instelling selecteren of een optie bevestigen.
 7. Om door het menu te navigeren, gebruikt u de pijltoetsen. Hiermee kunt u omhoog, omlaag, naar links en naar rechts navigeren.
 8. Om terug te gaan naar de vorige pagina of het vorige menu, drukt u op de Terug-knop.

Problemen oplossen

Soms kunnen er problemen optreden bij het gebruik van de Samsung TV BN59 afstandsbediening. Hier zijn enkele veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen:

 • Afstandsbediening reageert niet: Controleer of de batterijen van de afstandsbediening vol zijn en correct zijn geplaatst. Probeer de afstandsbediening ook dichter bij de TV te gebruiken.
 • TV reageert niet op afstandsbediening: Controleer of de TV is ingeschakeld en of de afstandsbediening correct is gekoppeld aan de TV. Probeer de TV ook opnieuw op te starten.
 • Knoppen werken niet zoals verwacht: Controleer of de afstandsbediening is ingesteld op de juiste modus (bijvoorbeeld TV-modus of DVD-modus). Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening voor meer informatie.

Conclusie

De Samsung TV BN59 afstandsbediening is een handig hulpmiddel om de TV te bedienen zonder fysiek naar de TV te hoeven gaan. Met de verschillende functies en eenvoudige bediening is het gebruik van de afstandsbediening een fluitje van een cent. Door de handleiding te volgen en eventuele problemen op te lossen, kunnen gebruikers optimaal genieten van hun Samsung TV-ervaring.

Plaats een reactie